خدمـات

پیاژه

تجهيز محل

فضا سازي با سازه هاي گوناگون: اسپيس فريم، داربست، خيمه، ...
برق رساني، روشنايي و نورپردازي
سيستم تهويه مطبوع (گرمايش و سرمايش)
پوشش كف
دكوراسيون، تزئين و گل آرايي