خدمـات

پیاژه

ترابري

تامين انواع خودروهاي تشريفاتي (بنز ، ب ام و ، تويوتا و ... ) 
استقرار تيم ويژه ترابري در فرودگاه و محل اقامت
هماهنگي تردد ميهمانان در ايام برگزاري همايش 
تامين انواع خودروهاي گروهي ( اتوبوس، ميني بوس ، ون و ... )