خدمـات

پیاژه

اقامتي

رزرواسيون كليه هتل هاي تهران و كشور
هماهنگي امور صرافي و تبديل ارز مهمانان خارجي در هتل
ارتياط دائمي با مهمانان مقيم در هتل
توزيع هدايا، كارت خوش آمد گويي، پكيج هاي ويژه مراسم در محل اقامت